Начало

папки с документиНие се занимаваме с икономически консултации по банково дело и счетоводство.Нашата дейност е насочена към малкия и среден бизнес.Oбикновено финансовия ресурс в тези фирми е ограничен и неговото правилно управление от жизнено значение за развитиети на тяхната дейност. Основните моменти са взаимоотношенията между  банките, данъчните дирекции,Националния осигурителен институт и Общините.При всеки клиент ние прилагаме специфичен подход. Отначало правим обширен анализ на дейността набанка фирмата,след което изготвяме план за действие.Този план посочва във времето,структура на финансовите потоци,които предполагат най-ефективния начин за тяхното използване.Изготвяме икономически обосновки и посредничим пред банковите институции за предоставяне на банкови заеми.Друга дейност ,която фирмата извършва това е в сферата на социалните услуги: занимава с организация и управление на домове за възрастни хора.