Счетоводство

Счетоводството е най-важната част от дейността на фирмата.То определя физиономита и дава представа за развитието на компанията през годините.Доброто счетоводство помага на фирмата за добрата репутация пред контролните и данъчни органи.Реалното счетоводство дава възможност за актуални анализи за бъдещето развитие на фирмата.Историята на фирмата основно се дължи на счетоводните отчети за минали години.

Тарифа за счетоводни услуги

За фирми нерегистрирани по ЗДДС

Документи/месец
Фирми в област "Услуги"
Фирми в област "Търговия"
Фирми в област "Производство"
до 20 документа60 лева80 лева130 лева
от 21 до 40 80 лева100 лева160 лева
от 41 до 80100 лева140 лева200 лева
от 81 до 120140 лева180 лева230 лева
над 121по договарянепо договарянепо договаряне

За фирми регистрирани по ЗДДС

Документи/месец
Фирми в област "Услуги"
Фирми в област "Търговия"
Фирми в област "Производство"
до 20 документа130 лева150 лева200 лева
от 21 до 40 документа170 лева200 лева260 лева
от 41 до 81 документа230 лева280 лева310 лева
от 81 до 120 документа290 лева320 лева420 лева
над 121 документапо договарянепо договарянепо договаряне